قوانین و مقررات

ضمن تشکر از ثبت نام شما
1-این سایت مخصوص داروخانه ها و مراکز درمانی میباشد چنانچه جزو این گروه نیستید از ثبت نام خودداری کنید

2-ویژگی ها و مشخصات محصولات توسط شرکتها و کارخانه ها داده شده،چنانچه محصول ارسالی همخوانی با مشخصات ذکر شده نداشت میتوانید تحویل نگیرید

3-در ثبت سفارش لطفا به حداقل سفارش مقدار کالا و یا مبلغ ریالی توجه کنید ویا با سایت اپومد قبل از ثبت سفارش تماس بگیرید

4-چنانچه مستقیم از فروشندگان خریدی داشته باشید و با مشکلی مواجه شوید سایت اپومد هیچ مسولیتی را نمیپذیرد

5-در صورت تسویه موقع تحویل کالا نقدی وچکی تصویر فیش واریزی ویا چک را برای ما ارسال کنید 

6-امکان دارد سفارشات شما مربوط به چند فروشنده باشد که محصولات هر کدام در زمان اعلامی هر فروشنده بصورت جداگانه ارسال و تسویه میشود

5-درقسمت ثبت نظرات مربوط به یک محصول میتوانید در مورد محصول، ارسال به موقع و همچنین رفتار مامور ارسال نظر خود را ثبت کنید

6- در صورت واگذاری ویا تغییر مدیریت داروخانه و مرکز درمانی به ما اطلاع دهید