سامانه ثبت سفارش دارو ولوازم کمیاب

شما در این قسمت میتوانید داروها و لوازم مورد نیاز خود را ثبت کنید
تا در صورت موجود بودن در داروخانه های عضو سایت اپومد سریعا به شما اطلاع رسانی کنیم.

آدرس ایمیل
شماره تلفن


متن درخواست

توجه داشته باشید:
در صورت درخواست دارو باید نسخه بروز و معتبرهمراه داشته باشید و پس از هماهنگی و تماس با داروخانه مورد نظر سریعا جهت تهیه دارو مراجعه نمایید.
وظیفه سایت آپومد در این قسمت صرفا اطلاع رسانی بوده و نقش دیگری در خرید و فروش دارو و یا لوازم دیگر ندارد.