فروشگاه اینترنتی آپومد، عمده فروشی به داروخانه ها و مراکز درمانی تهران و شهرستان